Equitherapie

Equitherapie is kort gezegd: therapie waar het paard wordt ingezet als co-therapeut.


Dankzij de specifieke sociale leermogelijkheden en bewegingsmogelijkheden kunnen mensen met psychische en of lichamelijke problemen verder groeien in hun ontwikkeling. Met andere woorden, je kan leren dankzij een paard!

Wie kan er bij ons terecht?

Iedereen is welkom om samen te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.


Via een eerste ontmoeting bekijken we met alle partijen of  Equitherapie een goede keuze is en wat we samen kunnen bereiken.

Kinderen en jongeren

Volwassenen

Motorische stoornissen en handicaps

Leerstoornissen

dyslexie, dyscalculie,..

Ontwikkelingsstoornissen

ASS, Mentale handicap,...

Gedrags- en emotionele stoornissen

ADHD, ODD, hechtings-problematieken, angsten,...

Waarom kiezen voor Equitherapie bovenop uw huidige therapie?

Het paard is steeds eerlijk in zijn doen en laten en geeft onmiddellijk feedback op jouw gedrag, zonder een oordeel te vellen waardoor een veilig en warm klimaat ontstaat. Net zoals muziek of spel voor iemand rustgevend en vertrouwd kan zijn, kunnen ook paarden dit vertrouwde gevoel geven, maar in tegenstelling tot een gitaar kan een paard ons ook belangrijke informatie teruggeven. Het zit hem in de eerlijkheid van het paard. Een paard communiceert rechtstreeks, onmiddellijk en zonder bijbedoelingen. Op deze manier kan het paard een sterk opvoedend effect hebben op kinderen en jongeren en kunnen personen met moeilijkheden waar ze tegenaan lopen terug tot leren komen.


Met een paard kan je een echte relatie aangaan die je ook plezier zal geven en iedereen weet dat wanneer je plezier hebt je ook beter zal kunnen leren en je welbevinden stijgt. Al je zintuigen worden geprikkeld. Voelen, zien, ruiken, horen en ja, soms ook proeven. Ook je lichaamsbewustzijn kan hierdoor verbeteren en hoe beter je jezelf kent, hoe beter je weer tot leren kan komen. Het zelfvertrouwen zal stijgen en zo kunnen we terug in een positieve spiraal geraken.
Ook kunnen we werken aan de executieve functies, deze functie bepalen in essentie hoe je iets beleefd en hoe je hierop reageert. Bij problemen of moeilijkheden in het dagelijkse leven zien we vaak ook een verminderde werking van deze functies. Het kan nodig zijn om terug ontspanning te vinden, beter en duidelijker te communiceren zowel met woorden als met ons lichaam of onze emoties beter te leren kennen en het paard kan een enorme hulp zijn in dit proces.

Eerste ontmoeting aanvragen

Via een eerste ontmoeting bekijken we met alle partijen of  Equitherapie een goede keuze is en wat we samen kunnen bereiken.

Vergeet ook niet om je lidgeld in orde te maken! Dit doe je na je eerste 3 proeflessen/sessies. Je maakt €40 over op BE03001586404684. Mededeling: LG + naam ruiter + adres + gsmnummer. Zo is je verzekering en administratie in orde bij elke Paddock activiteit.

Hallo,

Ik ben Eveline

Ik ben Eveline, leerkracht in het Buitengewoon Onderwijs. Vanuit deze achtergrond had ik het gevoel iets extra te kunnen doen voor de kinderen waar ik mee werk. Door mijn passie voor paarden te combineren met mijn kennis uit het Buitengewoon Onderwijs ben ik zelf terug de schoolbanken opgekropen en heb ik de opleiding Equine Assisted Therapy gevolgd aan de Arteveldehogeschool in Gent.


Nu deze opleiding bijna afgerond is wil ik al het geleerde ook graag in de praktijk brengen. Doordat ik een job in het onderwijs combineer met Equitherapie blijf ik op de hoogte van de eisen in het onderwijs.
In mijn vrije tijd ben ik zelf ook gepassioneerd ruiter en ga regelmatig op wedstrijd met mijn paard Denver waar we vooral werken aan een echt team worden. Ik blijf me constant bijscholen omdat we nooit 'uitgeleerd' zijn en volg dan ook zelf nog regelmatig les.

Wat doen wij?

Orthopedagogisch werken met paarden

Om leerkansen te vergroten gaan we rijden, voltigeren, grondwerk doen of verzorgen op en rond de paarden. Moeilijkheden waar je tegenaan loopt in het dagelijkse leven, op school of op het werk kunnen we aanpakken en verbeteren door het werken met onze paarden.

Revalidatie en bewegingstherapie

In samenwerking met de behandelende kinesist of bewegingstherapeut kunnen we de revalidatie of therapie ook uitbreiden naar de Hippotherapie

Snoezelen/sherborne/ontspanning

In onze drukke en chaotische maatschappij is het soms nodig een momentje rust in te bouwen en terug te leren ontspannen. Onze paarden kunnen je terug leren in het hier en nu ontspanning te vinden. Ook het snoezelen met kinderen of de sherborne kunnen versterkt worden door het toevoegen van een paard waar erg veel op en rond beleefd kan worden

Aangepast paardrijden voor mensen met een beperking

Altijd al willen leren paardrijden, maar bang dat je beperking een probleem vormt? Niet bij ons! Iedereen is welkom en samen bekijken we wat we kunnen doen en hoe we je toch kunnen laten genieten van het paardrijden.

De omgeving

Op de leuke locatie van de Paddock Stabroek, midden tussen de velden, vindt u onze pony's en paarden die in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden worden.

De paarden lopen dag en nacht buiten met voldoende schuilmogelijkheid en 24u hooi en/of gras.

U kan parkeren op onze parking naast de piste.

Therapiesessies kunnen ook overdekt doorgaan in de stallen bij erg slecht weer.


  • Sessie van 1 uur
  • Natuurlijke omstandigheden
  • Eenvoudig parkeren